Τεχνικές εξίσωσης πίεσης των αυτιών ή πιο συγκεκριμένα της Ευσταχιανής Σάλπιγγας

Το ωτικό βαροτραύμα της καθόδου είναι η πλέον συνήθης πάθηση που συναντάται σε σχέση με την κατάδυση. Απαντάται πολύ συχνότερα στους αρχαρίους δύτες, σαν συνέπεια της αναποτελεσματικής προσπάθειας για εξίσωση της πίεσης του μέσου ωτός, με αυτή του περιβάλλοντος.

Απλές τεχνικές διάνοιξης της ευσταχιανής με συμπίεση

Χαρακτηρίζονται από κάποια απλή τεχνική περιλαμβάνουν όμως και υποβοήθηση με κάποια συμπιεστική τεχνική. Το πρώτο μέρος δηλαδή η εθελούσια διάνοιξη των σαλπίγγων είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Ο χειρισμός valsalva

Εκτέλεση: Κλείνουμε τα ρουθούνια με τα δάκτυλο μας και δίχως να φουσκώσουμε τα μάγουλα προσπαθούμε να εκπνεύσουμε. Αναγκάζουμε έτσι τον αέρα από τους πνεύμονες μας να οδηγηθεί προς τον ρινοφάρυγγα και τα στόμια των ευσταχιανών και να καταλήξει στα αυτιά.

Για να πετύχει αυτή η δοκιμασία τα στόμια πρέπει να είναι ανοικτά. Ο χειρισμός valsalva δεν προκαλεί διάνοιξη των στομίων για τον απλό λόγο, ότι η εθελούσια αύξηση της πίεσης συσφίγγει τα στόμια, όπως ακριβώς τα συσφίγγει και η αύξηση του βάθους. Συνεπώς, για λόγους ασφαλείας ο χειρισμός valsalva πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σε συνδυασμό με τις απλές τεχνικές και να μην είναι βίαιος.

Ο χειρισμός frenzel

Εκτέλεση: Κλείνουμε τους ρώθωνες με τα δάκτυλα, και ανυψώνουμε τη ράχη της γλώσσας. Εναλλακτικά, ακουμπάμε το μπροστινό και τα πλαϊνά μέρη της γλώσσας στον ουρανίσκο, και με το σώμα και τη ρίζα της γλώσσας συμπιέζουμε τον αέρα προς τα πάνω. Με ταυτόχρονη σύγκλιση των φωνητικών χορδών, όπως όταν σηκώνει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο. Η γλώσσα λειτουργεί σαν έμβολο. Ο αέρας μη μπορώντας να βρει άλλη διέξοδο οδηγείται στο μέσο αυτί, εξισώνοντας τις πιέσεις.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής του Frenzel είναι η αμεσότητα της εκτέλεσης και η ταχύτητα με την οποία μπορεί να επαναληφθεί. Γι’ αυτό τον λόγο βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην ελεύθερη κατάδυση.

Τεχνικές εξίσωσης πίεσης toynbee

Τεχνικές εξίσωσης πίεσης αυτιών.Eviasis

Τεχνικές εξίσωσης πίεσης αυτιών.Eviasis

Εκτέλεση: Συνίσταται σε σύγκλιση των ρωθώνων με τα δυο δάκτυλα και ταυτόχρονη κατάποση. Η τεχνική αυτή αποδίδει καλύτερα με μικρή ταχύτητα καθόδου, γι’αυτό και εφαρμόζεται περισσότερο στην αυτόνομη κατάδυση.

Η τεχνική Edmonds,

Ενώ κάνουμε valsalva ή frenzel κουνάμε το σαγόνι μας ή το κεφάλι μας ή και τα δύο μαζί δεξιά – αριστερά, ώστε να βοηθήσουμε το άνοιγμα των σαλπίγγων με την επικουρία των πτερυγοειδών μυών ή της διάτασης των ιστών. Το πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι μπορούν να εξισώσουν ακόμα και άτομα που έχουν σημαντικές ανατομικές δυσμορφίες στις σάλπιγγες.

Η τεχνική Lowry ή Τεχνικές εξίσωσης πίεσης (όλα μαζί)

Και αυτή είναι μια μικτή τεχνική, συνίσταται σε ισχυρή κατάποση ( χειρισμός Toynbee), σε συνδυασμό με συμπίεση κατά Frenzel, ή valsalva και στροφή της κεφαλής