Το αυτί εξυπηρετεί δύο πολύ σημαντικές λειτουργίες: την ακοή και τον έλεγχο της στάσης του σώματος και της ισορροπίας.

Το Αυτί.ent

Το Αυτί

Το αυτί μπορεί να συγκριθεί με ένα δυναμό που παρέχει στον εγκέφαλο (φλοιό) ενέργεια και συνεπώς απαιτεί διέγερση. Οι ήχοι είναι τα εξωτερικά ερεθίσματα των οποίων η ποιότητα επιδρά στο επίπεδο της ενέργειας στον εγκέφαλο. 

Όταν η ερμηνεία της ακουστικής πληροφορίας διαταραχθεί τότε η ακρόαση παραμορφώνεται και επηρεάζει τη διανοητική ικανότητα του ατόμου, τις συναισθηματικές και συμπεριφοριστικές λειτουργίες, τις ικανότητες εκμάθησης.