Ανατομία Προσώπικου Κρανίου.ent

Ανατομία Προσώπικου Κρανίου

Είναι πραγματικά ξεχωριστή η εμπειρία που προσφέρει η καταδύση και ιδιαίτερα ο βυθός. Ωστόσο, προκαλούν σημαντικά προβλήματα σε όλα τα τμήματα του αυτιού και των κόλπων του προσώπου.

Η ελεύθερη κατάδυση και το υποβρύχιο κυνήγι είναι δραστηριότητες που προϋποθέτουν καλή φυσική κατάσταση και άριστη λειτουργία των αυτιών, της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων, δηλαδή, των αεροφόρων κοιλοτήτων στο προσωπικό κρανίο. Όπως είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την κατάδυση, περισσότερο από 50% των εμφανιζομένων προβλημάτων αφορούν τον Ωτορινολαρυγγολόγο και περισσότερο από 90% των προβλημάτων αυτών αφορούν τα αυτιά.

Σε φυσιολογικές συνθήκες η πίεση του αέρα στο αυτί εξισορροπείται με την ατμοσφαιρική, λόγω της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, η οποία είναι κλειστή και ανοίγει κατά την κατάποση, το χασμουρητό ή ενεργητικά με την μέθοδο Valsalva (Κρατώντας ελαφρά τα ρουθούνια και κλείνοντας το στόμα εκπνέουμε τον αέρα και τον σπρώχνουμε προς τα αυτιά χρησιμοποιώντας τους μύες του λαιμού και του προσώπου και σε καμία περίπτωση το στήθος ή την κοιλιά).

Κατάδυση και Υγεία.Ent

Κατάδυση και Υγεία.

Κατά την κατάδυση όμως, η σάλπιγγα λειτουργεί σαν ‘φλοτέρ’ και παραμένει κλειστή υπό πίεση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία “βαροτραύματος”, εκτός και εάν ο δύτης την ανοίξει εκούσια. Κατά την ανάδυση, αντίθετα, η σάλπιγγα ανοίγει σχετικά εύκολα.

Τα συνηθέστερα προβλήματα κατά την Κατάδυση

Τα πιο συχνά προβλήματα του αυτιού από καταδύσεις είναι το βαροτραύμα του έξω, μέσου και έσω ωτός, ο ίλιγγος λόγω μεταβολής πίεσης ή θερμοκρασίας, η πάρεση του προσωπικού νεύρου, η νόσος των δυτών στο έσω αυτί και η εξωτερική ωτίτιδα.

Προδιαθεσικοί Παράγοντες Βαροτραύματος

Κοινό κρυολόγημα (συνάχι)
Ρινική αλλεργία
Πολύποδες ρινός
Σκoλίωση ρινικού διαφράγματος

Πρόληψη

Μπορούν να αποφευχθούν τα περισσότερα ωτολογικά προβλήματα από καταδύσεις εάν γίνει καλός προληπτικός έλεγχος του υποψήφιου δύτη. Ο ειδικός ΩΡΛ-Νευροωτολόγος, ιατρός του ΕΥίασις, θα εκτιμήσει την ανατομική ακεραιότητα και λειτουργικότητα των αυτιών με ιδιαίτερη έμφαση στην ευσταχιανή σάλπιγγα. 

Στο ΕΥίασις ο εξειδικευμένος γιατρός θα διενεργήεί λεπτομερείς εξετάσεις, που περιλαμβάνου:

Ωτοσκόπηση, τονικό ακουόγραμμα, εκτέλεση δοκιμασίας Toynbee και Valsalva, ενδοσκόπηση μύτης και ρινοφάρυγγα, ακτινογραφία παραρρινικών κόλπων και έλεγχο του οπίσθιου λαβυρίνθου όταν υπάρχει ιστορικό κρίσεων ιλίγγου.