Έλεγχος της Λειτουργίας Μέσου Ωτός γίνεται:

 • με Τυμπανόγραμμα και
 • Ακουστικά Αντανακλαστικά.
  ΄Έλεγχος Λειτουργίας Μέσου Ωτός.ent

  ΄Έλεγχος Λειτουργίας Μέσου Ωτός

Με τη βοήθεια αυτών των εξετάσεων μπορεί να γίνει έλεγχος:

 • της ακεραιότητας της τυμπανικής μεμβράνης (αν υπάρχει διάτρηση ή όχι),
 • να διαπιστωθεί αν δυσλειτουργεί η Ευσταχιανή σάλπιγγα και
 • αν υπάρχει υγρό στο αυτί (συχνή πάθηση στα παιδιά),
 • να εκτιμηθεί αν υπάρχουν ουλές στην τυμπανική μεμβράνη από παλιές φλεγμονές (ωτίτιδες) και
 • να ελεγχθούν τα ακουστικά αντανακλαστικά.