Έλεγχος Ώτων με Μικροσκόπιο.Ευίασις

Έλεγχος Ώτων με Μικροσκόπιο

Το εξεταστικό μικροσκόπιο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης των αυτιών με μεγάλη μεγέθυνση, ώστε να γίνονται ορατές βλάβες που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι ή με το απλό φορητό ωτοσκόπιο. Αυξάνεται σημαντικά η διαγνωστική ακρίβεια και διευκολύνει την παρακολούθηση των παθήσεων του έξω ακουστικού πόρου, του τυμπανικού υμένα και του μέσου ωτός. 

Με το μικροσκόπιο και τη βοήθεια ειδικών εργαλείων, γίνεται με ανώδυνο, ασφαλή και γρήγορο τρόπο η αφαίρεση της κυψελίδος (κερί) για καθαρισμό των αυτιών όπως και η παρακέντηση του τυμπανικού υμένα και η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού ή ενδοτυμπανικής έγχυσης φαρμάκων.