Ο έλεγχος της ισορροπίας και του λαβυρίνθου του ωτός γίνεται με ειδικές ασκήσεις και γυαλιά Frenzel. Στην αντιμετώπιση του ιλίγγου διενεργούνται διάφοροι θεραπευτικοί χειρισμοί και ασκήσεις κεφαλής και οφθαλμών στο εξεταστήριο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.