Ο Ίλιγγος και ο έλεγχος της ισορροπίας του λαβυρίνθου του ωτός γίνεται με ειδικές κλινικές εξετάσεις και γυαλιά Frenzel.

Ίλιγγος.ent

Ίλιγγος

Στο Νευρωοτολογικό Ιατρείο του ΕΥίασις, για την αντιμετώπιση του ιλίγγου διενεργούνται διάφοροι θεραπευτικοί χειρισμοί και ασκήσεις κεφαλής και οφθαλμών στο εξεταστήριο με εντυπωσιακά αποτελέσματα.