Τα πλέον ενοχλητικά βουητά διερευνώνται στην ακοολογική μελέτη. Με την κατάλληλη και εξατομικευμένη επεξεργασία της κάθε περίπτωσης προτείνονται θεραπευτικές λύσεις.