Ενδοσκόπιο συνδεδεμένο με κάμερα και σύστημα καταγραφής, χρησιμοποιείται για τον λεπτομερή έλεγχο της ρινικής κοιλότητας, του φάρυγγα και του λάρυγγα για την διερεύνηση του βράγχους φωνής, του εντοπισμού οζιδίων ή πολυπόδων και οποιαδήποτε άλλη ύποπτη αλλοίωση των περιοχών αυτών.