Η Διαγνωστική Ενδοσκόπηση εκτελείται με ενδοσκόπιο συνδεδεμένο με κάμερα και σύστημα καταγραφής και χρησιμοποιείται για τον λεπτομερή έλεγχο της ρινικής κοιλότητας, του φάρυγγα και του λάρυγγα

Η Διαγνωστική Ενδοσκόπηση χεησιμοποιείται για την διερεύνηση του: 

Διαγνωστική Ενδοσκόπηση Ρινός-Στοματοφάρυγγα-Λάρυγγα.ent

Διαγνωστική Ενδοσκόπηση Ρινός-Στοματοφάρυγγα-Λάρυγγα

  • βράγχους φωνής,
  • εντοπισμού οζιδίων ή πολυπόδων και οποιαδήποτε άλλη ύποπτη αλλοίωση των περιοχών αυτών.