Η οξεία βακτηριακή φαρυγγοαμυγδαλίτιδα είναι ένα φλεγμονώδες σύνδρομο του στοματοφάρυγγα, που οφείλεται τις περισσότερες φορές στον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο ομάδας Α.

Το strep-test: είναι μια ταχεία δοκιμασία, με το οποίο ανιχνεύουμε το αντιγόνο του β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου ομάδας Α σε φαρυγγοαμυγδαλικό επίχρισμα. Η απάντηση
δίνεται σε 10 λεπτά.