Μέτρηση Ακοής με τονικό Ακόογραμμα

Η μέτρηση ακοής στους ενήλικες και στα παιδιά, που είναι σε θέση να συνεργαστούν, γίνεται με το τονικό ακοόγραμμα. Το ακοόγραμμα είναι μία γραφική παράσταση που δείχνει πόσο καλά ακούει ένα άτομο, τους τόνους διαφόρων συχνοτήτων που του χορηγούνται κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν κάποιος εμφανίζει ελάχιστη, μερική ή ολική απώλεια της

Μέτρηση Ακοής με Ακοόγραμμα.ent

Μέτρηση Ακοής με Ακοόγραμμα

ακοής.

Το ακοόγραμμά σας είναι μια οπτική αναπαράσταση της ακοής σας. Δείχνει πόσο αποκλίνει η ακοή σας από το φυσιολογικό, εάν υπάρχει απώλεια ακοής, και πού ενδέχεται να εντοπίζεται το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι και βαθμοί απώλειας ακοής.

Ανάλογα με το τμήμα του αυτιού που έχει τη βλάβη, στο Νευροωτολογικό Ιατρείο του ΕΥίασις διακρίνουμε:

  • βαρηκοΐα αγωγιμότητας,
  • νευροαισθητήρια βαρηκοΐα,
  • μικτή βαρηκοΐα και νευρική βαρηκοΐα.