Το ροχαλητό, συχνά μπορεί να υποκρύπτει διαταραχές, όπως το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο, μια πολύ σοβαρή κλινική οντότητα, που συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και απαιτεί την προσοχή μας.
Η εξέταση γίνεται με την ενδοσκόπηση όλων των ανατομικών περιοχών που ευθύνονται, για να εξακριβωθεί η αιτία με ακρίβεια.