Το ροχαλητό, συχνά μπορεί να υποκρύπτει διαταραχές, όπως το σύνδρομο απνοιών στον ύπνο, μια πολύ σοβαρή κλινική οντότητα, που συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα και απαιτεί την προσοχή μας.
Ενδοσκόπηση για το Ροχαλητό και Υπνική Άπνοια.ευίασις

Ενδοσκόπηση για το Ροχαλητό και Υπνική Άπνοια

Η εξέταση γίνεται με την ενδοσκόπηση όλων των ανατομικών περιοχών που ευθύνονται, για να εξακριβωθεί η αιτία με ακρίβεια.