Η εξέταση της κινητικότητας των φωνητικών χορδών με στροβοσκόπηση είναι απαραίτητη για την διαπίστωση αλλοιώσεων στην λειτουργικότητα της φωνής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα που χρησιμοποιούν συνεχώς την φωνή τους.