Εξέταση Ωτορινολαρυγγολογική.Ευίασις

Εξέταση Ωτορινολαρυγγολογική

Η κλινική εξέταση της μύτης, των αυτιών και του στοματοφάρυγγα γίνεται με τη βοήθεια του μετωπιαίου κατόπτρου και είναι ανώδυνη. 

Εάν χρειαστεί λεπτομερέστερος έλεγχος για τα αυτιά τότε θα χρησιμοποιηθεί το μικροσκόπιο, η ακόμη μπορεί να χρειαστεί να γίνει μέτρηση ακοής με ακοόγραμμα και έλεγχος του μέσου ωτός με τυμπανόγραμμα για την ενδεχόμενη ανίχνευση υγρού ή/και βαρηκοΐας.
Επιπλέον ο έλεγχος της ισορροπίας και του λαβυρίνθου του ωτός γίνεται με ειδικές ασκήσεις, γυαλιά Frenzel και ηλεκτρονυσταγμογραφία.