Η όσφρηση η οποία συνδέεται έμμεσα με την γεύση, ελέγχεται με την οσφρησιομετρία.

Test για την Όσφρηση

Test για την Όσφρηση

Μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την εκτίμηση της οσφρητικής λειτουργίας της μύτης, η οποία είναι συχνά πολύ σημαντική για την διαγνωστική προσέγγιση και για την παρακολούθηση πολλών ρινικών προβλημάτων. Συνήθως εξετάζεται ο κάθε ρώθωνας ξεχωριστά. 

Οι αιτίες που αλλοιώνουν την αίσθηση της όσφρησης είναι πολλαπλές και πρέπει να διερευνηθούν με προσοχή.