Η όσφρηση η οποία συνδέεται έμμεσα με την γεύση, ελέγχεται με την οσφρησιομετρία.

Test για την Όσφρηση

Test για την Όσφρηση

Μια πολύ χρήσιμη εξέταση για την εκτίμηση της οσφρητικής λειτουργίας της μύτης, η οποία είναι συχνά πολύ σημαντική για την διαγνωστική προσέγγιση και για την παρακολούθηση πολλών ρινικών προβλημάτων. Συνήθως εξετάζεται ο κάθε ρώθωνας ξεχωριστά. 

Οι αιτίες που αλλοιώνουν την αίσθηση της όσφρησης είναι πολλαπλές και πρέπει να διερευνηθούν με προσοχή.
Βιβλιογραφία
  • Hudson L, Silva MC, Núñez JC, Gómez R, Venegas-Francke P. Valores normales de olfato, hiposmia y anosmia en población chilena sana según la batería “Sniffin Sticks” [Evaluation of olfaction in healthy subjects using the Sniffing Sticks battery]. Rev Med Chil. 2012 Apr;140(4):442-6.
  • Haxel BR, Bertz-Duffy S, Fruth K, Letzel S, Mann WJ, Muttray A. Comparison of subjective olfaction ratings in patients with and without olfactory disorders. J Laryngol Otol. 2012 Jul;126(7):692-7.
  • Rumeau C, Nguyen DT, Jankowski R. How to assess olfactory performance with the Sniffin’ Sticks test(®). Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2016 Jun;133(3):203-6.