Κλινική Εκτίμηση του Βήχα & της Βραχνάδας Φωνής

Κλινικός Έλεγχος Περιλαμβάνει:

Κλινική Εκτίμηση του Βήχα.ent

Κλινική Εκτίμηση του Βήχα

Πλήρης Ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση

Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας: Γνησίων & νόθων φωνητικών χορδών, αρυταινοειδών αποφύσεων, επιγλωττίδας.

Έλεγχος για οζίδια λάρυγγα, πολύποδες, οίδημα Reinke, λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης και οπισθορρινικές εκκρίσεις.

Ενδοσκόπηση λάρυγγα: καταγραφή του φάρυγγα, γλωσσικής αμυγδαλής, λάρυγγα, των φωνητικών χορδών και αρυταινοειδών αποφύσεων.