ΠΛΗΡΗΣ ΚΛΙΝΙΚH ΕΞΕΤΑΣΗ ΩΡΛ 40€

Τι ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ η κλινική Εκτίμηση:

ΩΡΛ κλινική εκτίμηση.ent

ΩΡΛ κλινική εκτίμηση

Ωτολογική εκτίμηση: Έλεγχος πτερυγίου ωτός, έξω ακουστικού πόρου, μέσου ωτός, τυμπανικού υμένα, εξέταση Rinne και Weber.

Ρινολογική εκτίμηση: Έλεγχος ρινικών θαλάμων, διαφράγματος, κογχών.

Έλεγχος για πολύποδες και ρινικά μορφώματα.

Στοματολογική εκτίμησηΈλεγχος στοματικής κοιλότητας για εξελκώσεις, θηλώματα HPV, φάρυγγα,
γλωσσικής αμυγδαλής, σταφυλής, παρίσθμιων αμυγδαλών.

Οπίσθια λαρυγγοσκόπηση: Έλεγχος λαρυγγικής κοιλότητας, γνησίων & νόθων φωνητικών χορδών, αρυταινοειδών αποφύσεων, επιγλωττίδας.

Έλεγχος για οζίδια, πολύποδες, οίδημα Reinke και λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης.