Αλλεργιολογία

Ρινικοί πολύποδες: Τι συμβαίνει;

Οι ρινικοί πολύποδες είναι μη καρκινικές μάζες που αναπτύσσονται στο βλεννογόνο των ρινικών θαλάμων και συνήθως προέρχονται από τους ηθμοειδείς κόλπους.

Βελονισμός για τον Βήχα

Ο βήχας είναι ο τρόπος που το σώμα μας ανταποκρίνεται στις ερεθιστικές ουσίες στο λαιμό και τους αεραγωγούς. Ο βήχας που επιμένει…

Αντιμετώπιση αλλεργικής ρινίτιδας

Τα συμπτώματα και η παθογένεια της αλλεργικής ρινίτιδας έχει πολλές συνιστώσες. Συνεπώς και η αντιμετώπιση αλλεργικής ρινίτιδας είναι πολύπλευρη.

Αντιμετώπιση Ρινικών Πολυπόδων και Χρόνιας Κολπίτιδας

Η θεραπεία της ΧΡΚ και των ρινικών πολυπόδων μπορεί ενίοτε να είναι απογοητευτική και κουραστική και πολλοί ασθενείς αναζητούν εναλλακτικές….

Θεραπεία της Αλλεργικής Ρινίτιδας

Οι κύριες θεραπείες που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας είναι ο βελονισμός….

Διάγνωση της Αλλεργικής Ρινίτιδας

Ο απαραίτητος έλεγχος για την αλλεργική ρινίτιδα είναι η ωτορινολαρυγγολογική εκτίμηση, η ρινοσκόπηση…

Οπισθορρινική έκκριση-Βήχας-Πόνος στο λαιμό

Σαν οπισθορρινική έκκριση περιγράφεται η αίσθηση της συσσώρευσης βλέννας στον ρινοφάρυγγα.

Αλλεργική ρινίτιδα και Βελονισμός

Η αλλεργική ρινίτιδα είναι ένα νόσημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο γύρω στο 10% στη χώρα μας,

Βελονισμός για το Άσθμα

Ο βελονισμός για το άσθμα, μπορεί να εφαρμοστεί συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες, είτε συμβατικές, είτε εναλλακτικές…

Αλλεργική Ρινίτιδα

Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και φαίνεται να αφορά στο 20% του γενικού πληθυσμού….

Ανοσοθεραπεία στην Αναπνευστική Αλλεργία

Μεταξύ των θεραπειών που εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση της αλλεργικής ρινίτιδας, στις οποίες περιλαμβάνεται η…

Πολύποδες Ρινός

Οι πολύποδες ρινός είναι καλοήθεις, φλεγμονώδεις σχηματισμοί του βλεννογόνου των ρινικών κοιλοτήτων και των παραρρίνιων…

Ρινίτιδα, Αλλεργική Ρινίτιδα

Ρινίτιδα: Η ανακούφιση από τα συμπτώματα της καταρροής, το μπούκωμα της μύτης και του κνησμού εξατομικεύεται και…

Αλλεργικά Test

Τα skin prick test είναι μια εξέταση ασφαλής και ανώδυνη και το αποτέλεσμα διαβάζεται σε 15 λεπτά. Εφόσον διαπιστωθεί αλλεργία…

Βελονισμός ΕΥ-LLLT για ρινίτιδα και ρινική συμφόρηση

O βελονισμός με EY-LLLT είναι μια νέα μέθοδος για μια απολύτως ανώδυνη θεραπεία. Οπτικές ίνες…