Αρχική / Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ
 
Στο ΕΥίασις σας προσφέρουμε το πλήρες φάσμα Ωτορινολαρυγγολογικών εξετάσεων και επεμβάσεων σε ενήλικες και παιδια:
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ
• Ωτο-μικροσκόπηση 
• Ωτο-ενδοσκόπηση και video-καταγραφή
• Ακοολογικός έλεγχος (τονικό και ομιλητικό ακοόγραμμα)
• Έλεγχος μέσου ωτός (Τυμπανόγραμμα)
• Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών αναβολέα
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΩΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΟΟΛΟΓΙΑΣ (ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)
• Τυμπανοπλαστική
• Παρακέντηση τυμπάνου
• Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια) 
• Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου 
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ/ΙΛΙΓΓΟΥ
• Δοκιμασίες ιλίγγου 
• Έλεγχος εμβοών
• Έλεγχος Ζάλης – Ισορροπίας
• Έλεγχος Λαβυρινθικής λειτουργίας
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
• Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
• Έλεγχος για σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας 
• Έλεγχος Οσφρητικής και Γευστικής λειτουργίας
• Έλεγχος ρινικής αλλεργίας με δοκιμασίες νυγμού (SkinPrickTest - Δερματικές δοκιμασίες νυγμού)
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ (ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ)
• Πλαστική ρινικού διαφράγματος, Πλαστική ρινός
• Αποκατάσταση υπερτροφίας ρινικών κογχών με χρήση Υπερήχων- Κογχοπλαστικής
• Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων κόλπων
• Ενδοσκοπική αφαίρεση πολυπόδων ρινός
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΛΑΡΥΓΓΑ
• Ενδοσκόπηση Λάρυγγα και video-καταγραφή με άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο  
Video-στροβοσκόπιση Λάρυγγα 
• Εξέταση στρεπτόκοκκου-Strep Test
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΥΓΓΑ-ΣΤΟΜΑΤΟΣ
• Αμυγδαλεκτομή 
• Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος και αποστημάτων τραχήλου και φάρυγγα
• Αδενοτομή (κρεατάκια)
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων φάρυγγα
• Χειρουργική αποκατάσταση Διαταραχών Ύπνου-Ροχαλητού-Συνδρόμου-Υπνικής Απνοιας
• Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους 
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων γλώσσας και στοματικής κοιλότητας
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΑΡΥΓΓΑ
• Μικροχειρουργική λάρυγγος και φωνητικών χορδών (Φωνοχειρουργική)
• Μικροχειρουργική αφαίρεση πολυπόδων-κομβίων-λευκοπλακίας
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
• Ωτο-ενδοσκόπηση με παιδιατρικό ενδοσκόπιο και video-καταγραφή
• Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα με παιδιατρικό άκαμπτο και εύκαμπτο ενδοσκόπιο και video-καταγραφή 
 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΟ-ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
• Αμυγδαλεκτομή 
• Αδενοτομή (κρεατάκια)
• Παρακέντηση τυμπάνου
• Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (σωληνάκια) 
• Χειρουργική διάνοιξη περιαμυγδαλικού αποστήματος 
• Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων πτερυγίων ωτών
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων μύτης
• Χειρουργική αποκατάσταση τραυμάτων μύτης
• Ενδοσκοπική αφαίρεση ξένων σωμάτων στόματος-φάρυγγα-λάρυγγα
• Διατομή βραχέως χαλινού γλώσσας-χείλους 
• Χειρουργική αφαίρεση κύστης-συριγγίου θυρεογλωσσικού πόρου

 --------------------------------------------

Ιατρικός Βελονισμός Ενηλίκων και Παίδων 

------------------------------------------------------