Αρχική / Αρθρα Βελονισμού / Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Καρδιαγγειακά Νοσήματα

Μελετώντας σήμερα αξιόπιστες βάσεις δεδομένων ιατρικών κλινικών δοκιμών, οι οποίες κρίνουν αυστηρά τις ιατρικές μελέτες (πχ βάση δεδομένων Cochrane), φαίνεται οτι ο βελονισμός έχει κάποιο όφελος στις παθήσεις που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα.