Σπίλοι και Μορφώματα

Σπίλοι και Μορφώματα

 

Μικρά ή μεγάλα μορφώματα στο πρόσωπο (ελιές, υπερκερατώσεις, ξανθελάσματα βλεφάρων) πολλές φορές χρειάζεται να αφαιρεθούν είτε για έλεγχο και ιστολογική εξέταση είτε για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Συρραφή γίνεται με λεπτά ράμματα και ειδική τεχνική πλαστικής ώστε να μην μείνει σημάδι.

Όταν το κενό που αφήνει η αφαίρεση του μορφώματος είναι μεγάλο και βρίσκεται στο πρόσωπο  ιδιαίτερα, την περιοχή γύρω από τα μάτια και τη μύτη, η σύγκλειση δεν γίνεται με μοσχεύματα, αλλά με μετακινούμενους κρημνούς από διπλανές περιοχές.  Τότε το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο.