Αρχική / Aρθρα EΥ-Laser / Εξωτερική Εφαρμογή ΕΥ-Laser

Εξωτερική Εφαρμογή ΕΥ-Laser

Εξωτερική Εφαρμογή ΕΥ-Laser

 

Η θεραπευτική αξία του laser αποκαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Πολλοί ερευνητές ιατροί απέδειξαν μέχρι το έτος 1967 τις πολλές θεραπευτικές ιδιότητές του. 

Οι πρώτες ανακοινώσεις για τα θεραπευτικά αποτελέσματα του laser και η κλινική ειδησεογραφία ανέφερε τότε ότι το φως έχει διεγερτικά αποτελέσματα τόσο στον κυτταρικό πληθυσμό όσο και στους ιστούς που το απορροφούν. Αυτό το αποτέλεσμα ονομάσθηκε «βιολογική διέγερση του laser».

 

Η εξωτερική εφαρμογή του ΕΥ-Laser-LLLT, χρησιμοποιεί το ιδιαίτερα εστιασµένο φως με αποτέλεσμα να οδηγεί σε διαφορετικά βάθυ διείσδυσης των ιστών.

 

 

Η εξωτερική εφαρμογή με ΕΥ-Laser οδηγεί σε biostimulation και επανόρθωση των µορίων του σώματος χωρίς οποιαδήποτε παρενέργεια. 

Βιβλιογραφία