Αρχική / Aρθρα EΥ-Laser / Χαρακτηριστικά του EY-Laser (LLLT) / Φωτοβιολογία του ΕΥ-Laser (LLLT)

Φωτοβιολογία του ΕΥ-Laser (LLLT)

Φωτοβιολογία του ΕΥ-Laser (LLLT)

 

H εφαρμογή του EY-Laser (LLLT), δρα επάγοντας μια φωτοχημική αντίδραση στα κύτταρα, μια διαδικασία που αναφέρεται ως Βiostimulation ή photobiomodulation.