Αθλητικές Κακώσεις

Αθλητικές Κακώσεις

 

 

Σε συνεργασία με τον αθλίατρο ή τον θεράποντα ιατρό του αθλητή, η ανακούφιση από τους πόνους, η επάνοδος στην αθλητική δραστηριότητα και οι μελλοντικές επιδόσεις του αθλητή είναι οι κύριοι στόχοι του Ιατρικού βελονισμού στην αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων.