Αρχική / VIDEO / Αντιμετώπιση της Αλλεργικής Ρινίτιδας με Βελονισμό

Αντιμετώπιση της Αλλεργικής Ρινίτιδας με Βελονισμό

Αντιμετώπιση της Αλλεργικής Ρινίτιδας με Βελονισμό
 

Ο βελονισμός μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας, ακόμη και από την πρώτη συνεδρία, και να αυξήσει το διάστημα μεταξύ των παροξυσμών.
 
Οι συνεδρίες βελονισμού επαναλαμβάνονται 1 με 2 φορές την εβδομάδα μέχρι την ύφεση των συμπτωμάτων. Εφόσον υπάρχει εποχιακή κατανομή της νόσου, είναι σκόπιμο να επαναληφθεί το θεραπευτικό πρωτόκολλο πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, με λιγότερες όμως συνεδρίες βελονισμού.