Αρχική / VIDEO / Ιατρικός Βελονισμός με ΕΥ-Laser

Ιατρικός Βελονισμός με ΕΥ-Laser

Ιατρικός Βελονισμός με ΕΥ-Laser

 

 

Πρόκειται για μια ανώδυνη, απόλυτα ασφαλή εφαρμογή ιατρικού βελονισμού με EY-Laser. Η εφαρμογή EY-Laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη μέθοδο ή σε συνδυασμό με τον Ιατρικό βελονισμό ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία επιλέξει ο θεράπων ιατρός του ασθενούς, για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.