Αρχική / Aρθρα EΥ-Laser / Βελονισμός με LaserNeedle / Βελονισμός ΕΥ-Laser για την ρινίτιδα και ρινική συμφόρηση

Βελονισμός ΕΥ-Laser για την ρινίτιδα και ρινική συμφόρηση

Βελονισμός ΕΥ-Laser για την ρινίτιδα και ρινική συμφόρηση

O βελονισμός με Low level laser therapy (LLLT) είναι η εφαρμογή των αρχών του βελονισμού με την χρήση της ειδικής συσκευής EY-Laser.

Είναι μια εντελώς ανώδυνη θεραπεία, χωρίς παρενέργειες και κατάλληλη για παιδιά.

O βελονισμός με EY-Laser είναι μια νέα μέθοδος για μια απολύτως ανώδυνη θεραπεία. Οπτικές ίνες δημιουργούν μια ισοδύναμη βελόνα που επιτρέπει, λόγω της οπτικής πυκνότητας ισχύος της, τη διέγερση μέχρι και 10 σημείων, υπό την έννοια του παραδοσιακού βελονισμού.
 
Ο βελονισμός με EY-Laser εκπέμπει ειδικό φως το οποίο επιδρά άμεσα σε συγκεκριμένους υποδοχείς του κυττάρου και διεγείρει τον καλούμενο κυτταρικό μεταβολισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει την φλεγμονή και το οίδημα των ρινικών θαλαμών σε καταστάσεις όπως την αλλεργική ρινίτιδα, την αγγειοκινητική ρινίτιδα ή και άλλων μορφών ρινικής συμφόρησης και ρινικής καταρροής.

Ο βελονισμός με EY-Laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μεμονωμένη μέθοδο ή σε συνδυασμό με τον Ιατρικό βελονισμό για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.