ΣΤΟΜΑ-ΦΑΡΥΓΓΑΣ

ΣΤΟΜΑ-ΦΑΡΥΓΓΑΣ

 

Ο φάρυγγας είναι ένα όργανο κοινό για την αναπνευστική και την πεπτική οδό. 

Συμμετέχει σε δύο βασικές λειτουργίες του οργανισμού: στην κατάποση και στην αναπνοή.